MECLİS BU GÜNDEMLERLE TOPLANIYOR

MECLİS BU GÜNDEMLERLE TOPLANIYOR
 Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını 2 Ocak 2019 Çarşamba günü gerçekleştirecek.Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2019...

 

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını 2 Ocak 2019 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2019 yılı Ocak ayı meclis toplantısını 2 Ocak 2019 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi’nde saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantıda 7 gündem maddesi ile komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen evraklar görüşülerek karara bağlanacak.

 

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ OCAK 2019 MECLİS GÜNDEMİ

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde ‘’Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırıldığı günde toplanır’’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden 2019 yılında Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası içerisinde hangi gün toplanacağının belirlenmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ikinci fıkrasında ‘’Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir’’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden 2019 yılında Belediye Meclisinin tatil ayının tespit edilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde; İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur denildiğinden, 2019 yılı için denetim komisyon üyelerinin belirlenmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir denildiğinden; Bu maddeye istinaden Huzur Hakkı Ücretinin tespit edilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 7. fıkrasına göre; “Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir.” denildiğinden; Bu maddeye istinaden Belediye Başkan Yardımcılarına verilecek aylık ödeneğin tespit edilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

6-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda 584 ada, 228 parselde kayıtlı, tamamı park alanında, imar yolunda ve trafo alanında kalan taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiştir. Kamulaştırma işleminin yapılıp yapılmaması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

7- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan ve tapuda 995 parselde kayıtlı, uygulama imar planında tamamı yolda kalan taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiştir. Kamulaştırma işleminin yapılıp yapılmaması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

8-Belediye Meclisinin Aralık ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

9-Meclis gündemi hazırlandıktan sonra belediye başkanlığımıza gelen belediye meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması