ASYAPORT’TAN BELEDİYEYE CEVAP

ASYAPORT’TAN BELEDİYEYE CEVAP
Asyaport Limanı’ndan yapılan açıklamada, limanın uzatılması ile ilgili Süleymanpaşa Belediye’nin olumsuz görüşünde belirtilen gerekçelerle belediyenin basın açıklamasında sunduğu gerekçelerin birbiri ile örtüşmediği...

Asyaport Limanı’ndan yapılan açıklamada, limanın uzatılması ile ilgili Süleymanpaşa Belediye’nin olumsuz görüşünde belirtilen gerekçelerle belediyenin basın açıklamasında sunduğu gerekçelerin birbiri ile örtüşmediği kaydedildi. Ayrıca açıklamada belediyenin 2007 yılında lojistik depolama ile ilgili plan değişikliği kararının 2014’ten önce yapıldığı belirtilerek olayın kendi üzerlerinden atılmaya çalışıldığı kaydedildi.

İSTİHDAM YARATACAK LİMAN UZATMASINA VE LOJİSTİK ALANA RET

Edinilen bilgiye göre Asyaport Limanı, limanı uzatmayı planlamış Çevre Şehircilik Bakanlığı’na konu ile ilgili başvuru yapmıştı. Bakanlık limanın uzatılmasını Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyesi’ne sormuştu. Büyükşehrin onayına karşı Süleymanpaşa Belediyesi Barbaros Balıkçı Barınağı’ndaki balıkçı teknelerinin giriş çıkışını olumsuz etkileyeceği iddiası ile bu duruma olumsuz görüş vermişti.

Soyuer, tuğla fabrikası olarak kullandığı alana lojistik depolama alanı yapılması için müracaatta bulunmuş, yan parsellerdeki emsalin 1.00 ve 1.25 olmasına rağmen kendi yerinde 0.50 emsalle depolama alanı yapma isteğinde bulunmuştu. Süleymanpaşa Belediyesi bu isteği de geri çevirmişti.

SOYUER’DEN YENİ AÇIKLAMA

Bunun üzerine Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Soyuer, bir açıklama yaparak Tekirdağ’da ek istihdam yaratacak projelerin Süleymanpaşa Belediyesi tarafından engellendiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Süleymapaşa Belediyesi bir açıklama yaparak kendince gerekçelerini açıklamıştı. Belediyenin açıklamanın ardından Soyuer yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamasında 05.12.2018 tarihli Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin Asyaport Limanı’nın uzatılması yönünde olumsuz görüş bildiren kararını da paylaşan Soyuer, belediyenin balıkçı barınağından çıkan teknelerin giriş çıkışını engelleyeceği iddia ettiği için olumsuz görüş verdiğini belirtti.

BELEDİYE AÇIKLAMASINDA FARKLI GEREKÇE ORTAYA KOYDU

Süleymanpaşa Belediyesi’nin kendi ile çeliştiğini ifade eden Soyuer, “ Belediye bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, ‘Liman bağlantı yolunun yıllardır tamamlanamamış olması, limanın giriş çıkışında bölge trafiğine olan olumsuz etkileri ile yeni yapılacak dolgu alanın çevreye etkilerinin (kaç ton yeni yük ve kaç araçlık ekstra yoğunluk vb.) tam olarak belirtilmemiş olması ve bunların açacağı sorunlara çözüm önerilerinin sunulmaması, mevcut limanın kıyı şeridinde yaptığı değişiklilerin bölgedeki tatil sitelerine, konut alanlarına ve donatı alanlarına ileride yaratacağı etkilerinin bile hesaplanmadan yapıldığı göz önüne alındığında ilave yapılacak dolgunun bölgede daha da olumsuz etkilere yol açabileceği düşünülmüştür. Açıklanan sebeplerden dolayı Meclisimizden olumsuz görüş verilmesi kararı çıkmıştır. Göz önüne alınan konular dikkate alınarak yeni bir görüş talep edildiğinde konu tekrar meclisimiz tarafından değerlendirilecektir’ denmektedir. Ben şimdi buradan sormak istiyorum. Bu gerekçeleri meclis kararında niye yazmadınız da şimdi yazıyorsunuz. Meclis kararı farklı basın açıklaması niye farklı gerekçelere dayandırılıyor.” Gerçek niyetiniz nedir?

Açıklamada, komşu parsellere verilen 1.00, 1.25 emsallerin zaten sorgulanmadığını, Asyaport’a 0.50 emsal verilmemesinde ki kötü niyetin ortaya konduğuna vurgu yapıldı.

‘SÖZDE DEĞİL ÖZDE ATATÜRKÇÜ OLUN’

Soyuer son söz olarak da, belediyede imar işlerini yönlendiren Berkay Çakır’ı kast ederek “söyleyecekleriniz varsa söyleyeceklerim var" dedi.