EN FAZLA KANSER GÖRÜLEN 5 İL ARASINDA TEKİRDAĞ VAR

EN FAZLA KANSER GÖRÜLEN 5 İL ARASINDA TEKİRDAĞ VAR
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Ergene Nehri’nin saçtığı kanseri sordu. Ergene’nin çevresindeki içme sularını ve yiyecekleri zehirlediğini ifade eden Kaplan, Tekirdağ’ın en...

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Ergene Nehri’nin saçtığı kanseri sordu. Ergene’nin çevresindeki içme sularını ve yiyecekleri zehirlediğini ifade eden Kaplan, Tekirdağ’ın en fazla kanser görülen 5 il arasında olduğunu kaydetti.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi sundu.

EN FAZLA KANSER GÖRÜLEN 5 İLDEN BİRİSİ TEKİRDAĞ

En fazla kanser görülen iller arasında Tekirdağ’ın da yer aldığını ifade eden Kaplan, “Kocaeli Dilovası ve Ergene Nehri Havzası'ndaki illerde kansere neden olan kimyasalları tespit etmek için 2011-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı tarafından araştırmalar yapılmıştır. Ancak sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olup, konuyu basına yansıdığı kadarıyla takip etmekteyiz. TUİK 2017 istatistiklerine göre maalesef en çok kanser görülen 5 il arasında W23.2 ile Tekirdağ gelmektedir” dedi.

SULAR KURŞUN, ALÜMİNYUM, KROM VE ARSENİK KİRLİLİĞİ NEDENİYLE İÇİLEMEZ DURUMDA

Trakya’daki Ergene Nehri boyunca yer alan yerleşim yerlerindeki kimyasal kirliliğe dikkat çekerek Bakan Koca’ya soru soran Kaplan, “Bu kapsamda; Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde “Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi” adlı çalışmaya kimler katıldı ve yönetti? Araştırmada 1440 su örneği ve 1380 gıda örneği çalışıldığı ve bu örneklerde toplam 15.000 civarında analiz yapıldığı doğru mu? Çalışma sonuçlarından elde edilen bulgular nelerdi. Araştırma, 8 milyon insanın yaşadığı bölgedeki çevre kirliliğinin gıdalarda ve suda kanserojen etkiler yarattığını ortaya koyduğu belirtiliyor. Bunlar doğru mudur? Araştırma kapsamında binlerce gıda, su örnekleri tarandığı, atıkların insan sağlığına zararlarının araştırıldığı, çalışmaların Kocaeli ili ve Ergene Çayı havzasında yer alan Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de insan sağlığına zarar verecek ölçüde çevre kirliliği olduğunu gösterdiğini, çeşitli gıdalarda ve içme suyu olarak kullanılan bazı su kaynaklarında pestisitler, ağır metaller, poliaromatik hidrokarbonlar vb. gibi toksik bileşiklerin yüksek düzeyde kalıntıları tespit edildiği ve bazı yerleşim bölgelerindeki suların kurşun, alüminyum, krom ve arsenik kirliliği nedeniyle içilemez durumda olduğu belirtilmektedir. Bunlar doğru mudur?” sorularına cevap istedi.

ÇERNOBİL’DEN BU YANA KİRLENMELER DEVAM EDİYOR

Ergene havzasında yüksek miktarlarda Sezyum miktarına rastlanıldığı  söyleyen Kaplan, “Araştırmada Ergene havzasında toprakta, suda, denizde akarsularda havadaki tüm kirleticiler belirlenmiş elektromanyetik alanlar belirlendiği ve Ergene hafızasındaki bazı bulguların Çernobil kazasından beri devam eden kirlenmelerin etkilerinin olduğunu gösterdiği belirtilmiştir. Ergene havzasında yüksek miktarlarda Sezyum miktarına rastlanıldığı ifade edilmektedir. Çernobil'in şu anda bile Ergene havzasına tehlikeli yansımalarının olduğu belirtilen araştırma ile ilgili olarak Bakanlığınız ve diğer bakanlıklar nezdinde alınan önlemler nelerdir? Ergene bölgesinden alınan örneklerde baryumvanadyumkobalt ve molibden içeriği ve stronsiyum çok yüksek seviyede olduğu belirtilmiş. Bu seviye dünya sağlık örgütü (WHO ) limitlerinden ne kadar yüksektir ve sağlık açısından ne gibi tehlikeler içermektedir?” sorularını yöneltti.

SULAR VE GIDALAR ZEHİR İÇERİYOR

Ergene Havzası’ndaki kirliliğin ne boyutlara ulaştığını örneklerle açıklayan Kaplan, “Ergen Havzasının Arsenik kustuğu ve PAH analizlerinde sularda kanserojen maddelerin limitlerin üzerinde olduğu belirtilmiştir. Bu durumda Ergene havzasından çıkan yeraltı sularını kullanmak ve içme suyu olarak kullanımına devam etmek sağlık açısından uygun mudur? Değilse bu yöre halkına güvenli ve sağlıklı su nasıl sağlanacak? Ne tip önlemler alınacaktır? Çalışmanın sonuçlanmasından 2 yıl geçtiği halde konuyla ilgili olarak neden aksiyon alınmamıştır? Analiz edilen 228 gıda örneğinde 173 izin verilen limitin üzerinde pestisit kalıntısı olduğu belirtilmiş. Bu ürünlere ne yapıldı? İmha edildi mi yoksa halk tarafından tüketildi mi? Pestisit kalıntısı riski halen devam etmekte midir? .Bu sonuçlarla ilgili olarak 2 yıldır Bakanlığınız bünyesinde ne tip çalışmalar yaptınız? Ergene Havzası suları arsenik ve diğer bileşenler başta olmak üzere içme ve kullanıma uygun değilse neden halen halk bu suyu tüketmeye devam ediyor? Tekirdağ gibi kanser vakası yüksek olan ilimizde gezici kanser tarama aracı bulundurmayı ve ücretsiz tarama yapma gibi planınız var mı?” sorularının cevabını istedi.