İYİ PARTİ'DEN İTİRAZ VAR

İYİ PARTİ'DEN İTİRAZ VAR
İYİ Parti Tekirdağ Ekonomiden Sorumlu Başkan Elif Demirbaş, “2014 yılında merkezi hükümetten aldığımız yatırım 154 milyon TL olup Türkiye’de 32. sıradayken, 2017 yılına geldiğimiz zaman 182 milyon la 41. sıradayız.2018...

İYİ Parti Tekirdağ Ekonomiden Sorumlu Başkan Elif Demirbaş, “2014 yılında merkezi hükümetten aldığımız yatırım 154 milyon TL olup Türkiye’de 32. sıradayken, 2017 yılına geldiğimiz zaman 182 milyon la 41. sıradayız.2018 yılında da durum farklı değil. Vergi vermede 8. sırada olup yatırımda 40’lı sıralarda yatırım alınca; eğitimde, sağlıkta daha birçok alanda yatırım açığı ortaya çıkmaktadır” dedi.

TARIM TOPRAKLARIMIZ TEHDİT ALTINDA

Parti binasında bir basın açıklaması yapan İYİ Parti Tekirdağ Ekonomiden Sorumlu Başkan Elif Demirbaş, “Büyükşehir yasasıyla birlikte, Tekirdağ 352 mahallesi, 11 ilçesi,1 milyonu aşan nüfusuyla, 6 bin 313 km kare alana sahip bir büyükşehir oldu. Yarınlarımızı sağlıklı şekillendirebilmek için dünden bugüne İYİ Parti olarak şehrimizin; Tarım ve hayvancılık ile Sanayi ve hizmet hareketlerini mercek altına almamız gerekmektedir. Tekirdağ, Türkiye´nin tarım ve hayvancılık alanında en önemli illerinden biridir. Türkiye´de üretilen buğdayın yirmide biri ve ayçiçeğinin yüzde 33´ü ilimizde üretilmektedir. İlimiz ayrıca hayvancılıkta da iddialı bir bölgedir. Hastalıktan ari bölge olup hayvan giriş çıkışı sınırlandırılmıştır. İlimiz tarım alanları yönünden de çok şanslı durumdadır. Tarım alanlarımızın yüzde 82’sini tarımsal faaliyetlerde kullanabiliyoruz. Fakat Tekirdağ tarım alanlarının sanayi, ulusal projeler, kara yolları, demir yolları, doğal gaz boru hatları ve özellikle kum ocakları gibi sebeplerle amaç dışı kullanılması nedeniyle; tarım toprakları tamamen tehdit altında. Tarım toprakları her geçen gün azalmaktadır. Ergene’de çevre kurtarma projelerine rağmen kirletici unsurlarda herhangi bir gelişme olmamıştır. Halen de çevre şikayetleri sürmektedir” diye konuştu.

ERGENE KİRLİĞİ ÜRETİMDE BİR TEHDİT

Demirbaş, “Ergene’nin kirliliği, sağlıklı gıda üretiminde de bir tehdittir. Görüldüğü gibi en büyük problemimiz değerli tarım topraklarının yok edilmesidir. İlimiz tarım alanlarının yüzde 82’si tarımsal faaliyetlerde kullanılabilir durumdayken bu alanlar çeşitli nedenlerle tarım dışı kalmaktadır. Diğer yandan Tarım 2002 yılından bu yana bir çöküş içerisindedir. Çiftçi arasında ekim gübresi olarak bilinen DAP gübresinin kilosu 2017 yılında 1,34 TL iken, 2018 yılında 3,265 TL olmuştur. Kompoze gübrenin fiyatı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 100 artışla 2,1 TL’den satılmaktadır. Buğday, arpa, mısır ve ayçiçekte gübre desteği 2017 ve 2018 yılları için dekar başına 4 TL’dir. Çiftçi nasıl üretim yapsın? Tarımda yaşanan olumsuzluklar benzer şekilde hayvancılıkta da yaşanmaktadır. Tedbir alınmazsa hayvancılıkta da büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Bu tablo üretime de olumsuz yansımaktadır” dedi.

VERMEDE 8’İNCİ ALMADA 41’İNCİYİZ

Demirbaş, “2014 yılında merkezi hükümetten aldığımız yatırım 154 milyon TL olup Türkiye’de 32. sıradayken, 2017 yılına geldiğimiz zaman 182 milyon la 41. sıradayız.2018 yılında da durum farklı değil. Vergi vermede 8. Sırada olup yatırımda 40’lı sıralarda yatırım alınca; eğitimde, sağlıkta daha birçok alanda yatırım açığı ortaya çıkmaktadır. İlimiz alması gereken yatırımları yeterince alamamaktadır. Ülkemizde 6 milyon insan asgari ücretle çalışmaktadır. İlimizde de 250 bin sigortalı çalışanın yaklaşık yüzde 43’i asgari ücretle çalışmaktadır. 2020 liralık asgari ücret son bir yılda yapılan zamlar karşısında erimiştir. Son bir yılda gıda harcamaları yüzde 54 artmış, elektriğe yüzde 71, doğal gaza yüzde 58 zam gelmiştir” bilgilerini verdi.

ASGARİ ÜCRET 2600 LİRA OLMALI

Demirbaş, “Asgari ücretlinin mutfağındaki ekmeğinin payı ise son bir yılda neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Son yılda yapılan yüzde 20’lik kira artışlarıyla asgari ücretli için hayat yaşanmaz hale gelmiştir. Bu nedenle görüşülmekte olan 2020 yılı asgari ücreti açlık sınırı olan 2600 liradan az olmamalıdır. Öte yandan kriz nedeniyle sanayi yatırımları da gerilemektedir. Yeni yatırım yapılmadığı gibi çalışan fabrikalar da ya belli süre iş durdurmakta ya da işçi çıkarma yoluna başvurmaktadır. Bu durum çalışanlar arasında büyük tedirginliğe yol açmaktadır. Çalışanlar maalesef yarınlarından umutlu değildir. Hükümet de köklü tedbirlerde gecikmekte olup umut günden güne azalmaktadır” diye konuştu.

ÜLKEMİZ KRİZİN İÇERİSİNDEDİR

Demirbaş, “Ülkemiz yoğun bir krizin içerisindedir. Adeta bıçağın sırtındadır. Yaklaşık 2 yıldır süren bu kriz pansuman tedbirlerle üstesinden gelinemeyeceği ortadadır. Maalesef dünya kredi bolluğu yaşarken ülkemizde kredi yönünden sıkıntı yaşanmaktadır. Amerika ve Avrupa’da likidite bolluğu vardır. 2002 Yılında Amerika Merkez Bankası 800 milyar dolar olan bilanço büyüklüğünü bugün 4 trilyon dolar bilanço büyüklüğüne getirmiştir. 5 kat fazla borç vermiştir” sözlerini tamamladı.