KAYMAKAMIN KEYFİ UYGULAMASINA MAHKEME DUR DEDİ

KAYMAKAMIN KEYFİ UYGULAMASINA MAHKEME DUR DEDİ
Kiracısı olduğu maden sahasından hiçbir hukuki karar olmadan zorla çıkartılan, Volkay Enerji ve Madencilik yetkilisi Özkan Engin, mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için yardım çağrısında bulundu. Malkara Kaymakamı’nın...

Kiracısı olduğu maden sahasından hiçbir hukuki karar olmadan zorla çıkartılan, Volkay Enerji ve Madencilik yetkilisi Özkan Engin, mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için yardım çağrısında bulundu. Malkara Kaymakamı’nın red kararına karşı Tekirdağ İdare Mahkemesi’nce verilen karara uyulmasını istedi.

10 YILLIĞINA KİRALADI, SÜRE DOLMADAN BAŞKASINA KİRAYA VERİLDİ

Volkay Enerji Mad.San ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Özkan Engin, Malkara İbrice Mah. Çifteköprüler mevkiinde bulunan sözleşme tarihindeki ruhsat sahibi Volkar enerji A.Ş.’den IV. Grup kömür maden sahasını 2012 tarihinde 10 yıllığına kiraladığını bu süreçte başına Türkiye’de ender görülecek olaylar zinciriyle karşılaştığını, en son halkada da şu anki Malkara Kaymakamlığı’nca da keyfi bir uygulamayı yaşadığını ancak yargının bu uygulamaya “Dur” dediğini söyledi.

İŞLETTİĞİ MADENİ BAŞKASINA DEVRETTİLER

16.10.2012 tarihinde, Volkar A.Ş. maden ruhsatını aralarındaki sözleşmeye aykırı şekilde Baltacı İç ve Dış Nak.Pet.Ür. ve Madencilik San ve Tic. A.Ş. ye devrettiğini ve olayların bundan sonra yaşandığını hatırlatan şirket yetkilisi Engin, “Baltacı A.Ş.’ de zilyetimizde olan maden sahasına tecavüz ve müdahalede bulunduğu için hukuki süreç başladı ve Malkara Kaymakamlık makamınca da 04.06.2013 tarihinde tecavüz ve müdahalenin menine dava konusu yerin tarafımıza iadesine karar verildi ve infazı 12.06.2013’de yapıldı.”dedi.

“MALKARA KAYMAKAMI İŞGALCİLERİ HAKLI ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞTIR”

2012 yılından beri de Fetocu olarak dava edilen ruhsat sahibi şirket ile kiracı olarak mücadele ettiğine de vurgu yapan Engin, “15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen akabinde ruhsat sahibi şirket yöneticileri tutuklandı. Şirketin yönetimi TMSF’ye devroldu. Hukuki süreç halen devam ediyor. Bu hukuki süreçte, ruhsat sahibi şirketin eski yöneticileriyle, daha sonra bu şirkete fetöcülük nedeniyle el koyan TMSF tarafından atanan yöneticilerin eylem ve söylemleri ne yazık ki aynı şekilde vuku bulmaktadır.

05.07.2019 günü tasarrufu ve zilyetliği şirketime ait olan maden sahasının, hiçbir hukuki karar ve gerekçe olmadan ruhsat sahibi şirket ile yeni sözleşme yaptıkları bir şirket yöneticileri tarafından iş yerim işgal edilip çökülmüş ve mülkiyet hakkıma tecavüz edilmiştir.

Şahsıma ve şirketime ait olan ekipmanlara da hiçbir tutanak dahi tutulmadan el konulmuş ve sonrasında zarar verilmiştir. Şirket çalışanım hiçbir mahkeme kararı olmaksızın zorla kollu kuvvetlerinin gücü kullanılarak dışarı atılmıştır. Yapılan işgale resmiyet kazandırmak amacı ile TMSF isminin ve gücünün ve devletin diğer kurumları tarafından sözlü talimatla usulsüz bir şekilde ve Malkara Kaymakamı’nın da tüm bu usulsüz iş ve işlemlere karşı müracaatımızı reddedip,hak sahibi olduğumuzu çok iyi bildiği halde işgalcilerin haklı olduklarını anlamlandırmaya çalışmıştır.” Sözlerine yer verdi.

“ŞİRKETİMİZ ALEYHİNE TEDBİR VE TAHLİYE KARARI YOK…”

Konuyla ilgili olarak Tekirdağ İdare Mahkemesine şu anki Malkara Kaymakamlığı’nın işlem ve uygulamalarıyla ilgili olarak dava açtıklarına da dikkat çeken Engin, olayda, idare mahkemesi tarafından “davacı şirketin 07.02.2012 tarihli rödevans sözleşmesi gereği maden sahasının fiili olarak zilyedi konumunda bulunduğu, bahse konu ruhsat sahasının ve ruhsat haklarının Baltacı iç ve Dış Nak. Pet. Ürünleri ve Mad. San. Tic. A.Ş. (mütecaviz) tarafından devralmasının veya bu tüzel kişinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunca yönetiminin belirlenmesinin davacının zilyet olma durumunu değiştirmediği, yasal tahliye işlemlerinin başlatılmadığı, anılan dosya kapsamında davacı aleyhine verilmiş tedbir kararı da bulunmadığı anlaşılmıştır.”değerlendirmesinde bulunulduğunu ifade etti.

“KAYMAKAM ZİLYET SAHİBİ

OLDUĞUMUZU DİKKATE ALMADI”

Engin, idare mahkemesinin verdiği kararda; “Bu durumda, üstün hak iddiasının adli yargıda açılacak davalarla korunmasının her zaman mümkün olduğu. 3091 sayılı Kanun'a göre zilyetliğin tespiti hususunda karar verme durumunda bulunan davalı idarenin, (Malkara Kaymakamlığı)uyuşmazlık konusu maden sahası ruhsatının, ruhsatın sahipliğinden yola çıkılarak değil, maden sahasını öteden beri fiili hakimiyeti altında bulunduran zilyedin kim olduğu hususunu tespit etmek suretiyle bir karar vermesi gerektiği, anlaşmazlığın kira sözleşmesinden kaynaklanmış olmasının, idarenin taşınmaza eylemli olarak kimin veya kimlerin zilyet olduklarını araştırarak karar vermesine engel olmayacağı dikkate alındığında, davacının başvuru tarihinde rödevans sözleşmesi feshedilmiş olsa da aleyhine verilmiş tedbir kararı olmadığı ve yasal tahliye prosedürü gerçekleştirilmediği sürece maden sahası ve eklentilerine zilyet olduğu hususu göz ardı edilemeyeceğinden, davalı idarece, başvurunun 3091 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığından bahisle talebin reddine yönelik tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” ifadelerine de yer vererek haklılığımızı onaylamıştır diyerek kaymakamın idare mahkemenin verdiği karara uymasını istedi.

“MADDİ ZARARLARA UĞRAYABİLİR”

Bu arada mahkeme; “davacının zilyedi konumunda bulunduğu maden sahasını işletmesinin engellenmiş olması nedeniyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmadığı takdirde maddi yönden büyük zararlarla karşı karşıya kalacağı da tabidir.”şeklindeki kararı ile de Volkay Enerji Şirketi’nin(Özkan Engin) mağdur olduğunun altını çizdi.

“ÇIĞLIĞIM DUYULSUN”

Özkan Engin, verilen bu karar sonrası yaptığı açıklamada da “Bölge milletvekillerimiz, Tekirdağlı olan Meclis Başkanımız ve abimiz Mustafa Şentop Hocam ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çığlığımı duymasını istiyorum.”diyerek destek istedi.