SONUNDA O DA İSYAN ETTİ

SONUNDA O DA İSYAN ETTİ
CHP’li Öztrak, Özelleştirme İdaresi tarafından Tekirdağ’da planlanan imar değişikliklerinin hayata geçmesi durumunda, çevreyi kirletecek sanayi tesislerinin hiçbir sınır tanımadan yapılabilmesinin önünün açılacağını...

CHP’li Öztrak, Özelleştirme İdaresi tarafından Tekirdağ’da planlanan imar değişikliklerinin hayata geçmesi durumunda, çevreyi kirletecek sanayi tesislerinin hiçbir sınır tanımadan yapılabilmesinin önünün açılacağını belirtti. Öztrak, “Bu yapılmak istenen düzenlemeler Trakya’da kansere davet çıkarmak anlamına gelir” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti: Tekirdağ’ımız ciddi çevre sorunlarıyla mücadele ediyor. Buna karşın AKP iktidarı, ilimizi ve bölgemizi yaşanamaz hale getireceği aşikar, zaten var olan çevre sorunlarını çok daha ağırlaştırması muhtemel düzenlemelerle bölgede çevreyi kirletecek sanayi tesislerinin yapılabilmesinin önünü açmak istiyor. Şüphesiz vatandaşlarımıza, hemşerilerimize yeni iş ve aş imkanlarının sağlanmasına karşı değiliz ama vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek çevresel sürdürülebilirlik konusunda asla taviz vermeyeceğimizi bilinmesini isteriz.

Nitekim, Büyükşehir Belediyemiz, ilimizde yaşanan çevre sorunlarının daha da ağırlaşmasını önlemek amacıyla Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarıyla çevreyi kirletecek belli başlı sanayi tesislerinin yapılmasının önüne geçmiştir. 2.46 ve 2.73 numaralı 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl çevre düzeni planı notlarında bölgenin çevresel anlamda adeta koruma altına alındığı açıkça görülmektedir.

BELEDİYELER OLUMSUZ GÖRÜŞ VERDİ

Buna karşın geçtiğimiz günlerde, Marmara Ereğlisi Çeşmeli mahallemizdeki, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve imar planlarında “askeri alan” olarak geçen bazı araziler ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan plan değişiklikleri hakkında belediyelerimize görüş sorulmuştur. Bölgede ağır çevre sorunlarına sebep olabilecek sanayinin kurulmasının önünü açacak bu değişikliklerle ilgili olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz ve Marmara Ereğlisi Belediyemiz olumsuz görüş bildirmişlerdir. Buna karşın, bahsedilen imar değişikliğiyle ilgili sürecin hızla işletilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

ASKERİYEYE HİZMET ETSİN DİYE İSTİMLAK EDİLDİ

Yıllar önce vatandaşlarımızdan “askeriyeye hizmet etmesi” amacıyla istimlak edilmişken, yapılması öngörülen imar planı değişikliğiyle, çevreyi kirletecek sanayi tesislerine, bunlara hizmet vermek üzere kurulacak diğer tüm yapı ve tesislere ve bununla birlikte petrokimya tesislerinin buraya yapılmasına kapı aralanmaktadır. Yapılan, istimlak amaçlarına aykırı kullanımdır.

SONUÇ: FACİA

Bu tesislerin yapılması durumunda, Tekirdağ ve Trakya bölgesinde, kanser vakalarının büyük oranda artış göstermesi, tarımsal ürünlerde kimyasal madde miktarlarının artması, Marmara Denizi’nde oluşacak kirlilik neticesinde hem turizm hem de balıkçılığın büyük darbe alması, yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesi gibi sonuçlarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Dahası, Tekirdağ ve Trakya artan hava kirliliği sebebiyle, özellikle çocuklarda yüksek oranda ve kalıcı akciğer rahatsızlıkları gibi felaketlerle karşı karşıya kalacaktır.

ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Bunun AKP hükümetini zerre kadar rahatsız etmediği apaçık ortadadır. Ancak, yaşanması olası bu çevre katliamına sessiz kalmayacağımızı, hemşerilerimizle birlikte buna asla geçit vermeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım.