1 YILDA BAKIN KAÇ KİŞİ BOŞANDI

1 YILDA BAKIN KAÇ KİŞİ BOŞANDI
Tekirdağ'da 2018 yılında 6 bin 376 evlilik gerçekleştiTürkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre % 2,9 azalarak 2018 yılında 553 bin 202 oldu. Tekirdağ'da bu sayı bir önceki yıla göre %4,6 azalarak 6 bin...

Tekirdağ'da 2018 yılında 6 bin 376 evlilik gerçekleşti

Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre % 2,9 azalarak 2018 yılında 553 bin 202 oldu. Tekirdağ'da bu sayı bir önceki yıla göre %4,6 azalarak 6 bin 376 olmuştur. Evlenme sayılarında İstanbul 101 043 evlilik ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 34 566 evlilik ile Ankara ve 29 534 evlilik ile İzmir izledi. En az evlilik ise 399 evlilik ile Bayburt'ta gerçekleşti. Evlilik sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 463 evlilik ile Tunceli ve 576 evlilik ile Ardahan oldu. Tekirdağ'da 6 bin 376 evlilik ile sıralamada 24. sırada yer aldı.

 

TEKİRDAĞ'DA KABA EVLENME HIZI BİNDE 6,27 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

 

Türkiye genelinde kaba evlenme hızı binde 6,80 olurken Tekirdağ'da kaba evlenme hızı binde 6,27 oldu. Kaba evlenme hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,05 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,43 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,91 ile Bayburt, binde 5,13 ile Kastamonu izledi.

 

TEKİRDAĞ'DA ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI DAMATTA 27,7, GELİNDE 24,6 VE İLK EVLENME YAŞ FARKI 3 YAŞ OLMUŞTUR.

Türkiye de ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3 yaş olarak gerçekleşti., Tekirdağ'da ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,7, kadınlar için 24,6 ve ilk evlenme yaş farkı 3 olmuştur. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,5 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2,3 yaş ile Kastamonu oldu. Bu ili 2,5 yaş ile Karabük, 2,6 yaş ile Zonguldak, Malatya, Elazığ, Ankara, Hakkari, Samsun, Şırnak ve Eskişehir izledi.

 

 

TEKİRDAĞ'DA 2018 YILINDA 2 250 BOŞANMA GERÇEKLEŞTİ

 

Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre 10,9 artarak 2018 yılında 142 bin 448 oldu. Tekirdağ'da bu sayı bir önceki yıla göre %21 artarak 2 250 olmuştur. Boşanma sayılarında İstanbul 30 bin 336 boşanma ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 11 bin 994 boşanma ile İzmir ve 11 bin 696 boşanma ile Ankara izledi. En az boşanma ise 45 boşanma ile Hakkâri’de gerçekleşti. Boşanma sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 46 boşanma ile Bayburt ve 64 boşanma ile Ardahan oldu. Tekirdağ 2 250 boşanma ile bu sıralamada 17. sırada yer aldı.

TEKİRDAĞ'DA KABA BOŞANMA HIZI BİNDE 2,21 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

 

 

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 1,75 olurken Tekirdağ'da kaba boşanma hızı binde 2,21 oldu. Kaba boşanma hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi.

 

 

TEKİRDAĞ'DA BOŞANMALARIN %37'Sİ EVLİLİĞİN İLK BEŞ YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

 

 

Türkiye genelinde boşanmaların 2018 yılında %37,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,4'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde, %15'i evliliğin 11-15 yılı içinde ve %26,9'u ise evliliğin 16. ve daha fazla yılında gerçekleşti. Tekirdağ'da ise boşanmaların 2018 yılında %37’si evliliğin ilk 5 yılı, %21’i evliliğin

6-10 yılı içinde, %14,9'u evliliğin 11-15 yılı içinde ve %26,7'si ise evliliğin 16. ve daha fazla yılında gerçekleşti. Tekirdağ'da boşanmaların 37 tanesi evliliği bir yılı dolduramadan gerçekleşmiştir.

 

YABANCI GELİNLER ARASINDA SURİYELİ GELİNLER İLK SIRADA YER ALDI

Yabancı gelinlerin sayısı 2018 yılında 22 bin 743 olup toplam gelinlerin %4,1'ini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, %15,7 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri %13,9 ile Azerbaycanlı gelinler ve %10,9 ile Alman gelinler izledi.

YABANCI DAMATLAR ARASINDA ALMAN DAMATLAR İLK SIRADA YER ALDI

Yabancı damatların sayısı 2018 yılında 4 bin 119 olup toplam damatların %0,7'sini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, %34,1 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları %13,1 ile Suriyeli damatlar ve %7,8 ile Avusturyalı damatlar izledi.