SANTRALE DANIŞTAY DUR DEDİ

SANTRALE DANIŞTAY DUR DEDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında Tekirdağ'ın Malkara ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde kömürlü termik santral yapılmasını öngören değişiklikler, TrakyaPlatformu tarafından açılan davalar sonucu Danıştay...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında Tekirdağ'ın Malkara ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde kömürlü termik santral yapılmasını öngören değişiklikler, TrakyaPlatformu tarafından açılan davalar sonucu Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında Tekirdağ'ın Malkara ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde kömürlü termik santral kurulabilmesi için Trakya Bölgesi Çevre Düzeni ile Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yaptı. Farklı sivil toplum kuruluşları ve derneklerin oluşturduğu Trakya Platformu ise kömür santrallerine karşı çıkarak planların iptal edilmesi için hukuki mücadele başlattı. Yaklaşık 6 yıl süren yargılamanın ardından Danıştay 6'ncı Dairesi, Trakya Platformu'nun başvurusu üzerine planlarda yapılan değişikliği iptal etti. Danıştay 6'ncı Dairesi gerekçeli iptal kararında, 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı'nda sanayi gelişiminin sınırlandırılması bir ana ilke olmasına karşın, planın vizyon ve ilkeleri ile taban tabana zıt ve aykırı biçimde tarım toprakları aleyhine, yeraltı su rezervlerine zarar verebilecek şekilde kömür çıkarılmasını öngören, çevre kirliliğine yol açma potansiyeli bulunan sanayi veya enerji yatırımlarını destekleyen hükümlerin anılan ilkelerle uyumlu olmadığına hükmetti.

'SANTRALLER, YERALTI SU REZEVERİNİ TÜKETİR'

Mahkeme ayrıca kömüre dayalı termik santralin kamu yararı ile hukuka uygun olmadığını belirterek, Marmara Bölgesi ve Ergene Havzası'nda tükenme sürecine giren yeraltı su rezervlerinin ancak yüzey sularının yeterli olmadığı dönemlerde ve zorunlu durumlarda kullanılması, birden çok termik santral inşa edilebileceği de dikkate alındığında, bu rezervlerin tükenmesi sürecini hızlandırabileceğinden planlama ilkelerine uygun olmadığına işaret etti.

'İPTAL KARARI DİĞER DAVALARA EMSAL OLACAK'

TMMOB Mimarlar Odası EdirneTemsilciliği'nde basın toplantısı düzenleyen Trakya Platformu basın sözcüsü avukat Bülent Kaçar, Danıştay 6'ncı Dairesi'nin verdiği iptal kararının, Malkara ve Marmara Ereğlisi'nde kömürlü termik santral kurulmasına izin vermediğini, hukuki davaların sürdüğü Şarköy, Vize, Çerkezköy, Kapaklı, Kırklareli- Dokuzhöyük, Ergene ve Büyükkarıştırantermik santralleri projesi için de 'emsal karar' olduğunu söyledi.

Trakya'nın çok özel ekolojik değerlere, verimli tarım topraklarına sahip bir bölge olduğunu kaydeden Kaçar, "Danıştay kararlarındaki hukuksal ve idari uyarılar, hükümler, kurumlarca görmezden gelinemez. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son Danıştay 6'ncı Dairesi kararı gereğince Trakya Bölgesi'ndeki tüm termik santral plan değişikliklerini ve projelerini derhal iptal etmelidir. Danıştay kararları göstermektedir ki, Trakya halkına ve hukuka rağmen bölgemizde hiçbir şey yapılamaz. Bakanlıklar kamu vicdanı ve kamu yararı dışında hiçbir amaç taşıyamazlar. Trakya'da halk sağlığı, temiz hava hakkı, sağlıklı beslenme, gıda güvenliği, su hakkına yönelik ciddi bir tehdit unsuru olan ve yaşam hakkına kastedecek olan kömürlü termik santral macerasına son verilmiştir. Elde ettiğimiz son Danıştay kararı ile hukuken kanıtlandığı gibi Trakya'ya asla kömürlü termik santral kurulamaz. Trakyamızın, insanımızın bir kez daha gözü aydın, gönlü ferah olsun" dedi.

Basın toplantısına avukat Kaçar'ın yanı sıra Trakya Platformu Edirne yürütmesinden Yılmaz Eren, Ziya Gökerküçük, Nihat Çolak, platformun bilim kurulu üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin de temsilcileri de katılarak destek verdi.