Telekom nasıl batırıldı? İşte cevabı

Telekom nasıl batırıldı? İşte cevabı
Telekom nasıl batırıldı? İşte cevabıCHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Telekom ihalesindeki usulsüzlükleri CHP olarak yapacağımız suç duyurusu ile ortaya koyarken, milletimizin ulusal değerlerinin nasıl peşkeş...

Telekom nasıl batırıldı? İşte cevabı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Telekom ihalesindeki usulsüzlükleri CHP olarak yapacağımız suç duyurusu ile ortaya koyarken, milletimizin ulusal değerlerinin nasıl peşkeş çekildiğini de kamuoyuna anlatacağız” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun , sanayicilerle yaptığı konuşmada, "Telekom’un içinin nasıl boşaltıldığını, elde edilen temettünün Lübnan-Suudi ortaklığındaki Oger tarafından yurtdışına çıkarıldığını anlatmıştır. Bu konuşmadan rahatsız olan AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, bir basın açıklaması yaparak, Oger’i savunmuş, Telekom’un batırılmadığını belirterek, gerçekleri alt üst eden bir açıklama yapmıştır. Zira Yel’e göre, devlet Telekom’un özelleştirmesinden hiçbir zarara uğramamıştır" dedi.

Aygun bu açıklamaya karşı, KAP Raporu ışğında çok önemli detaylar vererek, Telekom gerçeğini anlattı. Aygun, “Oger’in bu özelleştirmeden para kazanmadığını, Türkiye’nin kazançlı çıktığını savunmak; vicdan, akıl ve ulusal onur ile bağdaşmaz. Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekiliyim. Telekom ihalesindeki usulsüzlükleri CHP olarak yapacağımız suç duyurusu ile ortaya koyarken, milletimizin ulusal değerlerinin nasıl peşkeş çekildiğini de kamuoyuna anlatacağız” dedi.

HER YURTSEVER, TELEKOM’UN İÇİNİN BOŞALTILMALSINA İSYAN EDER!

Türkiye’nin en büyük bilgi-iletişim-telekomünikasyon şirketi olan Telekom, 24 Nisan 1995 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kurulmuştur. Özelleştirildiği 2005 yılına kadar her yıl Kurumlar Vergisi rekortmenleri arasında ve yılda ortalama 2 milyar dolar kârı ile Türkiye’nin en kârlı kurumu olmuştur.

Ne var ki Telekom’un 2005’teki özelleşmesinde ihaleyi kazanan ve Telekom’un yüzde 55’ini alan Lübnanlı Hariri ailesinin Suudi Telekom Şirketi (STC) ile kurduğu Oger Telekomünikasyon, hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu OTAŞ adlı şirket üzerinden yapılmıştır.

TC Devleti’nin yüz akı olan Telekom, bugün zarar eden bir kuruma dönüştürülmüş, en değerli arazileri satılmış, elde edilen temettü Oger tarafından yurtdışına çıkarılmıştır.

Türk Telekom gerçeklerini, sanayicilerle yaptığım toplantıda ifade etmemin ardından AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel tarafından hedef alınmam üzücü ve düşündürücüdür. Ben Oger Telecom’un değil, TC Devleti’nin çıkarlarını savunurum. Oger’in bu özelleştirmeden para kazanmadığını, Türkiye’nin kazançlı çıktığını savunmak; vicdan, akıl ve ulusal onur ile bağdaşmaz. Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekiliyim. Telekom ihalesindeki usulsüzlükleri CHP olarak yapacağımız suç duyurusu ile ortaya koyarken, milletimizin ulusal değerlerinin nasıl peşkeş çekildiğini de kamuoyuna anlatacağız.

Şimdi Türk Telekom’un gerçeklerini rakamlarla kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum.

1) Türk Telekom’un ihale sonrası Kurumlar Vergisi yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilerek, Oger Şirketi’ne çok büyük vergi avantajı getirilmiştir.

2) Özelleştirme sonrası tüm sabit telefon abonelerine sabit ücret konularak Oger Şirketi’nin fahiş kârlar elde etmesi sağlanmıştır.

3) Özelleştirme öncesi açıklanan telekomünikasyon sektörünün rekabete açılması gerçekleştirilmemiş ve Oger şirketinin fahiş tekel kârı elde etmesi sağlanmıştır.

4) Türk Telekom’un, arsalarının satılmasına göz yumulmuştur.

5) Özelleştirme öncesi söz verilen istihdam artışı gerçekleşmemiş, yatırımlar yapılmamış, fiyatlar düşürülmemiştir. Özelleştirilmeden önce 60 bine yakın çalışanı olan Telekom’un şimdi çalışan sayısı yarıya düşürülmüştür.

6) Özelleştirme sonrası Telekom hisselerinin banka kredilerine teminat verilmesine göz yumulmuştur.

7) Oger, 2007 yılında ödeyeceği taksitler için 4.3 milyar dolarlık kredi alarak, borcunu 4 yıl erken kapatmak suretiyle Telekom hisselerinin sahibi olmuştur. Ancak Oger A.Ş; borçlarını ödeyemediği için Telekom’daki hisselerini teminat göstererek; Akbank, Garanti Bankası ve İşbankası’ndan 4 milyar 478 milyon dolar ve 211 milyon 970 bin TL olan iki ayrı kredi çekmek suretiyle yeniden yapılandırmaya gitmiştir. Oger ne yazık ki Eylül 2016’dan bu yana 4,75 milyar dolarlık çektiği kredisinin üç ödemesini de yapmamıştır.

8) Kredi borcunu ödemediği için üç banka, Oger Telekomünikasyon’un (OTAŞ) hisselerine el konulması için Rekabet Kurumu’na başvurmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Oger’in Türk Telekom’daki hisselerinin yüzde 55’inin, krediyi veren Akbank, Garanti Bankası ve İşbankası’nın paydaş olacağı bir ortak girişim aracığıyla devredilmesine karar verildiğini de resmen açıklamak zorunda kalmıştır.

9) 2006-2015 yılları arasında yıllık temettü aktarımları hesaplandığında; Oger’in 6,54 milyar dolarlık Türk Tekelom kârını alıp götürdüğü ortaya çıkmaktadır. 2015 yılında 862 milyon lira kâr eden Türk Telekom, 2016'da 724 milyon lira zarar açıkladığı için de temettü dağıtmamıştır.

10) Oger yönetiminde Türk Telekom’un öz sermayesi eritilmiştir. Türk Telekom’un 7 milyar 690 milyar lira olan öz sermayesi, 2016 yılında 3 milyar 386 milyon lira düzeyine kadar düşmüştür. Toplam borçların öz sermayeye oranı ise 2013 yılından itibaren kritik düzeyleri aşmıştır. Bu oran 2005'te yüzde 67.38'ken, Türk Telekom’un zarar açıkladığı 2016'da yüzde 693.55 ile tepe düzeyine varmıştır. 2017 yılı sonu itibariyle Türk Telekom’un öz sermayesi 4 milyar 555 milyon lira, toplam borçları ise 24 milyar 593 milyon liradır. Türk Telekom’un 2017’de toplam borçlarının öz sermayesine oranı yüzde 539 civarındadır. 2018 yılı haziran ayı sonunda ise, Türk Telekom’un bilançosu borca batık durumda görünmektedir. Toplam borçların şirket öz sermayesine oranı yüzde 648’i geçmiştir.

11) Oger, temettüye devam etmek, 2013 yılında özelleştirme bedeli için aldığı kredinin finansmanı için daha büyük bir kredi almıştır. Bu noktadan sonra borçluluk oranı fırlamaya başlamıştır. 2005 yılında Türk Telekom’un toplam borçlarının toplam varlıklarına oranı yüzde 40.26 düzeyindeyken, bu oran 2013 yılında yüzde 70.8'e, 2018’in ilk yarısında ise bu oran yüzde 86,64’e yükselmiştir. Finansal kaldıraç oranı olarak da adlandırılan bu oranın genel olarak yüzde 50 civarında olması kabul edilebilir bulunmaktadır.

12) Türk Telekom’un devlete ödediği vergiler sürekli azalmıştır. Kurumlar Vergisi’nin yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesi ile devletin vergi kazancı da çok büyük oranda darbe almıştır. 2005 yılında 811.45 milyon lira olan vergi ödemesi, 2006 yılında 110.6 milyon liraya düşmüştür. 2013'ten itibaren Türk Telekom’un borç faizlerinin gider gösterilmesi nedeniyle ödenen vergiler dramatik bir şekilde düşmeye devam etmektedir.

Telekom’un ödediği vergi, 2014'te 606.9 milyon lira iken 2015'te 398.4'e, 2016'da 327.8 milyon liraya kadar gerilemiştir. 2017’de ise Türk Telekom’un vergi ödemesi 342,8 milyon TL gibi düşük bir düzeye inmiştir.

Kaynak: Tekirdağ Odak Haber (www.tekirdagodak.com)