YÜCEER, BAKANA O SORUYU SORDU

YÜCEER, BAKANA O SORUYU SORDU
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a engelli istihdamını sordu.ENGELLİLERİN ÇALIŞMA HAYATINDA AKTİF ROL ALMALARI SAĞLANMALIEngellilerin...

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a engelli istihdamını sordu.

ENGELLİLERİN ÇALIŞMA HAYATINDA AKTİF ROL ALMALARI SAĞLANMALI

Engellilerin çalışma hayatında aktif şekilde yer almasının sosyal devletin bir gereği olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “Engelli bireylerimizin eşitlik ve pozitif ayrımcılık çerçevesinde topluma kazandırmanın ve kimseye muhtaç olmadan bağımsız ve onurlu bir şekilde hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamanın en rasyonel yolu, onların çalışma yaşamına girebilmelerini temin edebilmekten geçmektedir. Anayasamızın girişinde yazılı olduğu üzere sosyal devlet olmanın gereklerinden biri engellilerimizin çalışma yaşamının içinde aktif olarak yer almalarının sağlanmasıdır” dedi.

YETERLİ ENGELLİ İSTİHDAMI YAPILMAMAKTADIR

Engelli istihdamının yeterli olmadığını söyleyen Yüceer, “4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli işçiyi çalıştırmakla yükümlüdürler” denilmesine rağmen gerek kamu gerek özel sektör işyerlerinde yeterli engelli istihdamı yapılmamaktadır” diye konuştu.

ÖZEL SEKTÖR VE KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ SAYILARINI SORDU

Yüceer, Bakan Selçuk’a “Kamu işyerlerinde yüzde dört engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü kapsamında Kamu işyerlerinde istihdam edilmesi gereken engelli sayısı kaçtır? Kamuda istihdam edilen engelli personel sayısı kaçtır? Kamuda istihdam edilen engelli personelin ne kadarı şef ve üstü yönetici pozisyonlarda istihdam edilmektedir? Elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre çalıştırılması zorunlu engelli sayısı kaçtır? Çalıştırılması zorunlu olduğu halde çalıştırılmayan engelli sayısı kaçtır? Yapılan denetimlerde bu zorunluluğa uymayan kaç işyeri tespit edilmiştir?” diye sordu.

KAÇ ENGELLİYE İŞ OLANAĞI SAĞLANDI

Yüceer, ayrıca, “26.09.2003 tarih ve 25241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 2003 yılından bu yana yıllar itibariyle engelli çalıştırmayan işverenlerden ne kadar ceza tahsil edilmiştir? Kesilen cezaların ne kadarı engelli yurttaşlarımıza yönelik hizmetlerde kullanılmıştır? Kesilen cezalardan engelli yurttaşlarımıza yönelik hizmetlerde kullanılmayan kısım nasıl değerlendirilmektedir?  Kesilen cezalardan engelliler için kullanılan kısım ile engellilere yönelik hangi hizmetler gerçekleştirilmiştir? Engelli yurttaşlarımızın mesleki eğitim ve rehabilitasyonuna, istihdamına ve iş kurmalarına yönelik olarak Bakanlığınızca kaç proje yürütülmüştür? Bu projeler sonucunda kaç engelli yurttaşımıza iş olanağı yaratılmıştır?” sorularını yöneltti.