YÜCEER BAKANA TMMOB VE TTB’Yİ SORDU

YÜCEER BAKANA TMMOB VE TTB’Yİ SORDU
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği’nden Türk Tabipler Birliği...

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği’nden Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği’nin çıkarılmasını sordu.

3 Kasım 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği Taslağı”nda, “Konseyin Oluşumu” başlıklı 5. Maddede Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği üye olarak yer aldığını kaydeden CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “9 Şubat 2019 tarih ve 30681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği’nde bu iki STK konseyden çıkarılmıştır” dedi.

Yüceer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde bu 2 STK’nın çıkarılma gerekçesini sordu.

BU İKİ STK MUHALİF KİMLİĞİNDEN DOLAYI MI KONSEY DIŞINDA BIRAKILDI

Bakana sorular yönelten Yüceer, “Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği konsey oluşumu taslağında yer alırken sonrasında neden çıkarılmıştır? Karar kim tarafından alınmıştır? Sağlıklı beslenme politikalarının oluşturulması amaçlanan Konseye hekimler ve beslenme alanına ilişkin mühendislik disiplinleri ile ilgili hangi STK’lar dahil edilmiştir? Taslak metinde birçok yerde gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme, gıda güvenliği ve sağlık vurgusu yapılırken doğrudan konuyla ilgili bu iki STK’nın konsey dışında bırakılmasının söz konusu stk’ların muhalif kimliğinden kaynaklandığı iddiaları doğru mudur? Eğer öyleyse halk sağlığı ideoloji uğruna riske atılabilir mi?” diye sordu.

BAKANA CAN ALICI SORULAR

Yüceer, “Tümüyle bağımsız olan, toplumun ve mesleğin temsilcilerinin menfaatini korumakla yükümlü sivil toplum kuruluşları konsey dışında tutulması bu tip konseylerde devlet-toplum- stk şeklindeki olması gereken sac ayağı nasıl oluşturulacaktır? Bilimsel komisyonun oluşumunu açıklayan yönetmeliğin 12. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “bilim dallarında” uzmanlaşmış olan Türk Tabipler Birliğinin konsey dışında tutularak halk sağlığının, bakanlık yetkilisi ile sınırlı tutulması toplumda ortaya çıkan sağlık sorunlarına karşı konseyin çalışma verimliliğini nasıl etkileyecektir? Gıda güvenliğinin ana konusu olan bir konseyde başta gıda mühendisleri olmak üzere mühendislerin temel temsilcisi olan TMMOB konseyden uzak tutularak gıda güvenliğine dair nasıl çalışmalar yapılacaktır? Devlet- toplum- Stk’lardan oluşacak konsensüs nasıl sağlanacaktır?” sorularını yöneltti.