Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bünyesinde gerçekleştirilen işlemler dijital ortama taşınıyor. Tüm madenlere ilişkin işlemler, artık e-Maden uygulaması üzerinden yapılacak.

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; madenlerle ilgili MAPEG tarafından yapılacak iş ve işlemler, dijital ortama taşınarak e-Devlet altyapısına entegre edilecek.

 

Elektronik otomasyon yazılımları üzerinden yapılacak iş ve işlemlere ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve yapılacak değişiklikler, MAPEG’in internet sayfasında daha sonra ilan edilecek.

 

Yönetmeliğe göre; elektronik otomasyon yazılımları üzerinde işlem yetkilisi tarafından yapılan işlemlerden, işlem yetkilisi ile birlikte işlem yetkilisine yetki veren ve işlem yetkilisinin yetki devri yaptığı kişi de dâhil olmak üzere tüm taraflar sorumlu tutulacak. İşlem yetkisinin devri, bu yetkiyi devredenin ilgili mevzuattan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

 

İşlem yetkilisinin mevzuat kapsamında yapacağı beyanlar ve talepler, elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla yapılacak. MAPEG, farklı yol ve yöntemlerle iletilen talepler ile gerçekleştirilen beyanlar hakkında işlem yapmayacak.

 

Maden ruhsat sahiplerinde mevcut bulunan fiziki sevk fişlerinden kullanılmayanlar, MAPEG’E iade edilecek. Sistemin devreye alınması öncesinde MAPEG’e verilen belgelerin yeniden düzenleme işlemleri, e-Devlet’e entegre edilen elektronik otomasyon yazılımları üzerinden yapılacak.