GENEL

Mahkeme, Asyaport limanının genişletilmesine engel oldu

Mahkeme, Asyaport limanının genişletilmesine engel oldu

TMMOB tarafından açılan davayı sonuçlandıran mahkeme, Bakanlık tarafından Tekirdağ’daki Asyaport limanının genişletilmesi için verilen ÇED Olumlu kararının hukuka ve mevzuate uygun olmadığına karar verdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından Tekirdağ‘daki Asyaport Limanı Kapasite Artışı İlave İskele Yapımı, Beton Santrali ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararına ilişkin açılan dava sonuçlandı.

Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi’nde görülen davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının, hukuka ve mevzuata uygun olmadığı yönünde karar verildi.

Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve davaya müdahil olan Asyaport A.Ş.’nin bilirkişi raporuna itirazını kabul etmeyen Mahkeme, sunulan bilirkişi raporunun teknik ve bilimsel açıdan yeterli olduğuna karar verdi.

Söz konusu davada, bilirkişi raporu ile dosyanın incelenmesi sonucunda; ÇED Yönetmeliği ve Gürültü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği bağlamında gerek kümülatif değerlendirme eksikliği esas hesaplamalardaki eksiklikler gerekse sınır değerler açısından çevre açısından sakıncalı olacağı ÇED olumlu kararında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği bağlamında Nihai ÇED Raporu’nun eksik işlem niteliğinde olduğu bildirilmişti.

Bilirkişi raporuna göre ÇED raporunda eksik değerlendirmeler, eksik hesaplamalar, devamlı, alınacak önlemler ve yöntemler konusundaki eksikliklerin giderilmediği/geliştirilmediği, belirtiliyordu.

Raporda ilgili Mevzuat ve Yönetmelikler esas olmak üzere öngörülen sınır değerlerinin sağlanmadığı takdirde “çevre üzerindeki muhtemel Olumsuz Etkilerinin Kabul Edilebilir Düzeyde Olmayacağı” ifadeleri yer alıyordu.

Toz ve gürültü kirliliği denetimleri yetersiz
Proje sahibince alınan önlemlerin dökme yük kompozisyonu; toz yayılım potansiyeli ve gürültü kirliliği denetimi bakımından yeterli olmadığı da raporda değinilen başlıklardandı.

Ayrıca nihai ÇED Raporu içeriğinde Beton Santrali ve Kırma–Eleme Tesisi kaynaklı toz yayılım potansiyeline yönelik alınacak tedbirlere ilişkin yöntemler konusundaki açıklamalarda tutarsızlık olduğu belirtiliyor ve projenin çevre ve insan sağlığına yönelik zararlar yönünden eksik işlem niteliğinde olduğu ve uygun olmayacağı ifade ediliyordu.

Haber: Serap Cömertoğlu İşcan, Yeşil Gazete

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL