ATATÜRK BÜSTÜ TEPKİSİ

ATATÜRK BÜSTÜ TEPKİSİ
Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran Varma, son yıllarda okul bahçelerinde bulunan Atatürk Büstlerine gereken önemin verilmediğini iddia etti. Büstlere düzenli bakım yapılması gerektiğini savunan Varma, ‘’Sendikamıza,...

Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran Varma, son yıllarda okul bahçelerinde bulunan Atatürk Büstlerine gereken önemin verilmediğini iddia etti. Büstlere düzenli bakım yapılması gerektiğini savunan Varma, ‘’Sendikamıza, son yıllarda okul bahçelerinde bulunan Atatürk Büstlerine gereken önemin verilmediği, bakım, onarım ve temizliklerinin düzenli olarak yapılmadığı, hatta bazı okul/kurumların bahçelerinde Atatürk Büstlerinin bulunmadığı yönünde bilgiler gelmektedir. Sendikamız tarafından zaman zaman okul/kurumlara yaptığımız ziyaretlerde de benzer durumlarla karşılaşılmaktadır.’’ İfadelerini kullandı.

Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran Varma, son yıllarda okul bahçelerinde bulunan Atatürk Büstlerine gereken önemin verilmediğini iddia etti. Büstlere düzenli bakım yapılması gerektiğini savunan Varma, ‘’Sendikamıza, son yıllarda okul bahçelerinde bulunan Atatürk Büstlerine gereken önemin verilmediği, bakım, onarım ve temizliklerinin düzenli olarak yapılmadığı, hatta bazı okul/kurumların bahçelerinde Atatürk Büstlerinin bulunmadığı yönünde bilgiler gelmektedir. Sendikamız tarafından zaman zaman okul/kurumlara yaptığımız ziyaretlerde de benzer durumlarla karşılaşılmaktadır.’’ İfadelerini kullandı.

‘’ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI NESİL YETİŞTİRMEK EĞİTİM SİSTEMİMİZİN AMACIDIR’’

Milli Eğitim’in amacının, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu belirten Başkan Varma, ‘’1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ‘Genel Amaçlar’ başlığını taşıyan 2. maddesinin 1. fıkrasında; Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek Türk Milletinin genel amaçları arasında sayılmıştır. Bununla birlikte: Anayasamızın başlangıç kısmında ve mezkur kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Türk Devletini ve Milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, Türk Milletinin bütün fertlerinin, Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi milli eğitim sistemimizin temel amacıdır.’’ Dedi.

‘’BÜSTLERE ULU ÖNDERİMİZİN SÖZLERİ YAZILMALI’’

Varma, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı; ‘’Bu amacın gerçekleştirilmesi bağlamında;  Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi ekseninde eğitim kurumlarının bahçelerinde tören alanında yer alacak olan Atatürk Büstünün bu amaç ile bütünlük taşıyacak nitelik ve içerikte olması gerektiği kabul edilmelidir. Bu bağlamda; okul bahçelerindeki eksik Atatürk büstlerinin tamamlanması ve büst kaidelerinde eğitim ve öğretimle ilgili ulu önderimizin sözlerinin yazılması,  bakım ve onarımların düzenli olarak yapılması gerekmektedir.’