TMMOB’DAN BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB’DAN BASIN AÇIKLAMASI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),  İl Koordinasyon Kurulu Adına Ziraat Mühendisleri Odası Dr. Cemal Polat, “Krize karşı emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyoruz” dedi.Bedesten Meydanı’nda...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),  İl Koordinasyon Kurulu Adına Ziraat Mühendisleri Odası Dr. Cemal Polat, “Krize karşı emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Bedesten Meydanı’nda bir açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),  İl Koordinasyon Kurulu Adına Ziraat Mühendisleri Odası Dr. Cemal Polat, “Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor. İşten çıkarılma tehdidini her zaman yanı başında hisseden ücretli çalışan meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk gözden çıkarılacaklar listesinde bulunuyor. İşsizlik, düşük ücretlerle esnek, güvencesiz ve sağlıksız koşullarda çalışma mecburiyetinin zorunlu hatırlatıcısı olarak tepemizde tutuluyor. Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor. Sigorta primlerimizin gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması ile emeklilik ve sosyal güvence haklarımız da gasp ediliyor” dedi.

Polat, “Birlik ve bağlı Oda çalışmalarımızın sağlıklı biçimde sürdürülmesi engelleniyor. Mesleki demokratik kitle örgütü ve kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşu olma niteliğimiz tasfiye edilmek isteniyor. Kamu yararının ortadan kaldırılması, örgütümüzün parçalanması, etkisiz, yetkisiz bir kurum haline getirilmemiz amaçlanıyor. Meslektaşlarımızın, örgütümüzün, ülkemizin ve halkımızın yanında saf tuttuğumuz için üzerimizdeki baskı giderek yoğunlaşıyor” diye konuştu.

Polat “Uluslararası düzeyde, bir kamu hizmeti olan mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerinin niteliği ve gelişmişliği ülkelerin kalkınma düzeylerinin ölçütü olarak kabul edilirken kendi ülkemizde meslek onurumuz ayaklar altına alınıyor. Bu kötü gidişata son vermenin, haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkarak mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların örgütü TMMOB olarak kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağız. Haklarımızın ve yetkilerimizin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.