ÇEVRE İZNİ OLAN İŞLETMELER ARTIYOR

ÇEVRE İZNİ OLAN İŞLETMELER ARTIYOR
Sanayileşmenin yoğun olduğu Tekirdağ'da 232 bin 470,67 ton katı yakıt ithalatı için 11 Uygunluk Belgesi ve 811 bin 320 ton yerli linyit kömürü için üretim izni verildi.Sanayileşmenin yoğun olduğu Tekirdağ'da 232 bin 470,67 ton...

Sanayileşmenin yoğun olduğu Tekirdağ'da 232 bin 470,67 ton katı yakıt ithalatı için 11 Uygunluk Belgesi ve 811 bin 320 ton yerli linyit kömürü için üretim izni verildi.

Sanayileşmenin yoğun olduğu Tekirdağ'da 232 bin 470,67 ton katı yakıt ithalatı için 11 Uygunluk Belgesi ve 811 bin 320 ton yerli linyit kömürü için üretim izni verildi. Ayrıca Tekirdağ'da toplam geçici faaliyet belgesi sayısı 878'e, çevre izinleri sayısı ise 908'e yükseldi.

Sanayileşmenin yoğun olduğu Tekirdağ'da "10 Eylül 2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler Çevre İzin ve Lisansı almak zorundadır" yönetmeliği çerçevesinde 2018 yılı içerisinde Ek-2 listesi kapsamında Tekirdağ'da 72 işletmeye Geçici Faaliyet Belgesi; 126 işletmeye Çevre İzin Belgesi verildi. 61 işletmeye de Çevre İzni Kapsam Dışı görüşü düzenlendi. Çevre izin süreçlerinde de 220 adet atıksu numunesi alındı.

2011 yılından bu güne kadar Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen toplam geçici faaliyet belgesi sayısı 878'e, çevre izinleri sayısı ise 908'e yükseldi.

Diğer yandan 20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren atıkların karayolunda taşınmasına ilişkin tebliğince "tehlikeli atık" taşıma lisansı kapsamında 12 firmaya ait 48 araca taşıma lisansı verildi.

28 Eylül 2010 tarihli ve 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi ve Tekirdağ 11 Ocak 2014 tarih ve 6 numaralı Mahalli Çevre Kurulu Kararı kapsamında 24 Uygunluk Belgesi ile toplam 232 bin 470,67 Mton katı yakıt ithalatı için 11 Uygunluk Belgesi ile 811 bin 320 ton yerli linyit kömürü için üretim izni verildi. Ayrıca 8 işletmeye Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, 3 işletmeye Dağıtıcı Kayıt Belgesi, 92 işletmeye de Kömür Satış İzin Belgesi düzenlenirken, 20 sanayi işletmesi de kömür kullanım izni aldı.

11 Mart 2017 tarihli ve 30004 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; 14 adet egzoz emisyon ölçüm istasyonu bulunurken, 111 bin 493 adet egzoz pul satışı gerçekleştirildi.