YÜCEER'DEN GERİ DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

YÜCEER'DEN GERİ DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI
Denizlerin akarsuların ve toprağın her geçen gün daha fazla kirlendiğini kaydeden CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “Türkiye’de sadece çöpün yüzde biri geri dönüşüme gidiyor. Geri dönüşüm konusunda yurttaşlarımız...

Denizlerin akarsuların ve toprağın her geçen gün daha fazla kirlendiğini kaydeden CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “Türkiye’de sadece çöpün yüzde biri geri dönüşüme gidiyor. Geri dönüşüm konusunda yurttaşlarımız bilinçlendirilmeli, atıkların geri kazanımı konusunda bireylerin farkındalığı artırılmalı ve devlet bu konuda gerekli sorumluluğu almalıdır” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, atık yönetimine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına meclis araştırması açılmasına dair önerge verdi.

DENİZLERİMİZ, AKARSULARIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA KİRLENİYOR

Araştırma önergesinde kirliliğe dikkat çeken Yüceer, Ülkelerin sanayileşme sürecine girmesi ve tüketim odaklı bir yaşam tarzının benimsenmesiyle atıkların bertaraf edilmesi sorun oluşturmaya başlamış ve bu sorun günümüzde içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Ülkemizde de bu sorununun olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Denizlerimiz, akarsularımız ve toprağımız her geçen gün daha fazla kirlenmektedir” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA FARKINDALIK ARTIRILMALI

Geri dönüşüm konusunda devletin gerekli sorumluluklarını artırması gerektiğini kaydeden Yüceer, “Yaşanılan sorun esasen bir çöp sorunun ötesinde atıkların geri kazanılmaması sorunudur. Geri dönüştürülmeyen atıklar bir taraftan doğamızı tahrip ederken diğer taraftan insan sağlığını da tehdit etmektedir. Atıkların bertaraf edilmesi ve geri kazanılması için var olan yasal düzenlemelerin uygulanması ve denetimi devletin sorumluluk alanındadır. Yapılacak çalışmalarla geri dönüşüm konusunda yurttaşlarımız bilinçlendirilmeli, atıkların geri kazanımı konusunda bireylerin farkındalığı artırılmalı ve devlet bu konuda gerekli sorumluluğu almalıdır. Atıkların yönetimi ve çevrenin korunması ile ilgili uygulamaların ve denetimin verimli hale getirilmesi için sorunların tespiti, çözümü ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98, İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz” dedi.

ATIKLAR DOĞAL YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Yüceer, gerekçesinde ise, “Tüketimin artması ile beraber plastik kullanımı yaygınlaşmıştır. Ortaya çıkan atıkların bertarafı ve geri dönüştürülmesi zorunlu hale gelmiştir. Ancak yapılan çalışmalar yetersiz kalmış atık sorunu büyümüştür. Ülkemizde atık sorunun nedenleri arasında geri kazanımı mümkün olan plastik, cam, kağıt, vb maddelerin geri dönüştürülmemesi bulunmaktadır. Dünyada artık teknoloji sayesinde rahatça geri kazanılabilen bu maddeler ülkemizde denizlerimizi, derelerimizi hatta tüm çevreyi kirletmektedir. Bu durum doğal yaşamı tehdit ettiği gibi halk sağlığını da tehdit etmektedir” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’DE ÇÖPÜN YÜZDE BİRİ GERİ DÖNÜŞÜME GİDİYOR

Dünya’da geri dönüşüm rakamlarını paylaşan Yüceer, “Dünya üzerinde her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastik üretilmektedir. Bilim insanlarına göre, denizlere her yıl 12 milyon ton plastik karışmaktadır. Ülkemizde 2015 verilerine göre plastiğin yüzde 60’ı, metal atıkların yarısı, camın ise yüzde 69’u geri dönüştürülmemektedir. OECD'nin 2015 verilerine göre, Türkiye çöpünün sadece yüzde 1'ini geri dönüşüme yollamakta, gerisini ise katı atık sahalarına göndermektedir. Bu oranın Almanya’da yüzde 65, İsveç, Avusturya, Belçika’da yüzde 50 olduğu düşünülürse Türkiye’nin atık yönetimi konusunda ne kadar geride olduğu ortaya çıkmaktadır. Hal böyleyken geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberler Türkiye’nin 2018 yılında İngiltere'den 80 bin ton plastik çöp aldığından bahsetmektedir.  Bu rakam İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen çöplerin bir yıl öncesine kıyasla yüzde 33 arttığı anlamına gelmektedir. Henüz ülkemizde ortaya çıkan geri kazanabilir atıklar için yeterli çalışma yokken gerçekleştirilen bu alım, akıllarda soru işareti yaratmaktadır. Kanunlarla atık yönetimi için bakanlıklara ve belediyelere çeşitli görevler verilmiştir. Ulusal mevzuata göre idare, atıkların geri dönüşümüne yönelik mekanizmaları oluşturmalıdır. Belediyeler ile eşgüdümlü çalışarak hızlı ve hijyenik dönüşüm sağlanmalıdır. Ancak atığı geri kazanmanın sürecinde atığın tasnifi, taşınması ve geri dönüşüm merkezinde kazanımın sağlanmasına dair maalesef yapılan çalışmalar çok yetersizdir.

MARKET POŞETLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM

İktidarı eleştiren Yüceer, “İktidar 16 yıldır kullan at anlayışını değiştirmeye yönelik çalışmalar yapmamıştır. Uygulanmakta olan market poşetlerinin ücretlendirilmesi atık yönetimi bağlamında olumlu bir adım olsa da düzenlemenin geri dönüşüm ve diğer atıklara dair içeriğinin olmaması bir eksikliktir.  Yapılacak düzenlemeler,  geri dönüşümü teşvik edecek, ödüllendirici uygulamalar olmalıdır. Aktif şekilde geri dönüşüm yapılmadığı takdirde market poşetlerinin ücretlendirilmesi geçici bir çözüm olmaktan öteye gitmeyecektir. Ayrıca yapılan düzenlemeden elde edilen gelirin nasıl kullanılacağına dair bir program bulunmamaktadır.  Yukarıda anılan nedenlerle atık yönetimi ve çevre sağlığı ile ilgili sorunların ve alınacak önlemlerin Yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasının yerinde olacağı düşüncesindeyiz” diye gerekçelerini kaydetti.